Habilmind és el "Netflix pedagògic" per a centres educatius

Per un cost fix per estudiant tindràs accés a totes les proves de la plataforma.

ITmaker

Mesurament, intervenció i millora dels factors de l'aprenentatge

Habilmind és un sistema online que ofereix un conjunt complet d'eines que analitzen els factors que influeixen en l'aprenentatge dels estudiants.


Després de l'anàlisi el col·legi rep:

- Informes individuals de cada estudiant.

- Informes col·lectius de cada grup d'alumnes.

- Panells de control per a la presa de decisions.

- Estratègies de millora.

Habilmind en 1 minut

Comparteix aquest vídeo a les persones que creguis que pugui interessar Habilmind:

www.habilmind.es/videoresumen

Què analitzem?

Habilmind ofereix un ampli catàleg d'eines que agrupem en les següents àrees:

Eines de mesurament

Bateria d'Habilitats de l'Aprenentatge

Factors cognitius

Des dels 4 anys a adult

Resum: Son una sèrie de proves criteriales que analitzen entre 9 i 22 habilitats cognitives, obtenint informes individuals i grupals amb recomanacions pràctiques per al docent.


Autor: Isauro Blanc - Equip Habilmind

més informació

Socioemociograma

Factors socioemocionals

Des dels 6 anys fins a l'últim curso

Resum: Anàlisi sociomètrica de relacions entre els estudiants al qual li afegim un informe de l'estat de diferents indicadors emocionals, com l'empatia, assertivitat, regulació emocional...


Autora: Déborah Martín - UCM / UNIR

més informació

EDINT

Factors cognitius

Des dels 3 anys i 6 mesos a adults

Resum: Mesura un conjunt d'habilitats mentals, que reflecteixen l'estructura de la intel·ligència: IG-Intel·ligència General, FR-Factor de Raonament, FV-Factor Verbal, FN-Factor Numèric, FE-Factor Visoespacial.


Autors: Yuste, David / Yuste, Carlos

Ampliar informació

Estils d'Aprenentatge

Factors cognitius

Des dels 9 anys fins a l'últim curso

Resum: Qüestionari que part del model VAK (visual, auditiu i Kinestésico) per a mesurar la forma en què els alumnes processen la informació i que inclou factors tant intel·lectuals com motivacionals.


Autor: Isauro Blanc - Equip Habilmind

Ampliar informació

Tendències Personals

Factors socioemocionals

Des dels 9 anys fins a l'últim curso

Resum: Qüestionari que analitza aquells elements conductuals que s'han convertit en hàbits i que afecten en les principals actituds davant l'aprenentatge, en les relacions interpersonals i en la presa de decisions.


Autor: Isauro Blanc - Equip Habilmind

Ampliar informació

Cribratge Visual

Factors fisioneurológicos

Des dels 4 anys fins a l'últim curso

Resum: Senzill cribratge visual per a ajudar a detectar de manera precoç els principals problemes visuals que afecten l'aprenentatge.


Autora: Arancha Rioja - Equip Habilmind

Ampliar informació

Sistema d'enquestes - Avaluació 360

Qualitat del centre i competències del docent

Tots els cursos

Resum: Enquestes estandarditzades per perfils. Una eina de gran valor per a la direcció i el sistema de gestió de qualitat (ex. EFQM i ISO9001) del centre.

Autor: Pedro Paños - Equip Habilmind

Ampliar informació

Orientació vocacional

Preferències de l'estudiant

A elecció del centre escolar

Resum: Qüestionari que té per objectiu proporcionar als alumnes de secundària i batxillerat les dades bàsiques per a elegir adequadament l'àrea de l'elecció professional, fonamentada en els interessos vocacionals.

Autor: Isauro Blanc - Equip Habilmind

Ampliar informació

Dinámicas familiares

Factores familiares y de ocio

Todos los cursos

Resumen: Esta prueba da respuesta a las preguntas que se hacen los padres sobre si están eligiendo las mejores estrategias a la hora de ayudar a sus hijos con el aprendizaje. 

Autora: Déborah Martín - UCM / UNIR

Ampliar información

Autoconcepte i Autoestima

Factors socioemocionals

Des dels 9 anys fins a l'últim curso

Resum: La felicitat d'un nen o adolescent ve determinat per l'autoconcepte que té de si mateix, i del qual deriva la seva autoestima.

Autor: Isauro Blanc - Equip Habilmind

Ampliar informació

Avaluació de l'Acompliment

Competències docents

Tots els cursos

Resum: L'avaluació de l'acompliment docent i directiu permet obtenir una avaluació 360è objectiva i completa del personal del centre educatiu.

Autor: Equip Habilmind

Ampliar informació

Test del bullying

Competències docents

Tots els cursos

Resum: L'avaluació de l'acompliment docent i directiu permet obtenir una avaluació 360è objectiva i completa del personal del centre educatiu.

Autor: Equip Habilmind

Ampliar informació

Anàlisi de Competències Docents UCM

Competències docents

Tots els cursos

Resum: Identificació de les competències docents del professorat d'Educació Primària i Educació Secundària Obligatòria, per a la millora de la qualitat educativa, entesa aquesta en termes de inclusivitat i excel·lència.

Autor: Departament de Recerca i Psicologia en Educació de la Facultat d'Educació de la Universitat Complutense de Madrid

Ampliar informació

Anàlisi de Competències Digitals Docents UNIR

Competències docents

Tots els cursos

Resum: Mitjançant aquest qüestionari qualsevol docent podrà realitzar-se una autoanàlisi de les seves competències digitals per a trobar àmbits de millora. Seguim la línia establerta en el marc de la Unió Europea quant a competències digitals docents.

Autor: Grup de Metodologies Actives i Mastery Learning d'UNIR

Ampliar informació

Competències Emocionals del Docent

Competències docents

Tots els cursos

Resum: Amb aquesta prova, que realitzen els estudiants sobre cadascun dels seus docents, obtindrem informació sobre la situació emocional de partida del professor i quins àmbits de millora poden donar-se.

Autora: María José Gallego - UNED

Ampliar informació

Resum: Són diversos qüestionaris dirigits a pares, docents i els propis alumnes que ens permetran detectar a estudiants d'altes capacitats o talents especials.

Autora: Karen B. Rogers - University of St. Thomas, els Estats Units

Ampliar informació

Taula resumeixen amb les diferents proves de Habilmind i les seves característiques

Eines de seguiment

Panell de resultats per a grups de col·legis

Tots els factors

Tots els cursos

Resum: Si gestiones grups de col·legis podràs accedir a resultats agrupats i comparatives. Podràs veure les necessitats específiques d'un centre i comparar els indicadors entre els diferents col·legis del teu grup.


Autor: Equip Habilmind

Ampliar informació

Checklist d'observació a l'aula

Factors socioemocionals

Des dels 6 anys fins a l'últim curso

Resum: Eina mitjançant la qual un observador pot accedir a l'aula i fer les comprovacions pertinents sobre el docent pel que fa a la correcta implementació de programes d'intervenció.

Autor: Equip Habilmind

Ampliar informació

Programes d'intervenció, assessoria i certificació

Emotional Mind

Factors socioemocionals

Des dels 6 anys fins a l'últim curso

Resum: Emotional Mind és un programa d'entrenament de les habilitats socioemocionals que analitzem en el Socioemociograma. Mitjançant aquest entrenament ensenyem a l'estudiant a regular les seves emocions, millorar l'assertivitat i triar les estratègies socials més adequades.

Autora: Gemma Filella - Universitat de Lleida

Ampliar informació

Mètode Hàbilment

Factors cognitius

Des dels 6 anys fins a l'últim curso

Resum: El Mètode Hàbilment és un programa d'estímul de les habilitats que mesurem en Habilmind. Consta d'una sèrie de quaderns que s'apliquen com una hora lectiva setmanal a l'aula.

Autor: Isauro Blanco

Ampliar informació

Programa Logros

Factors cognitius i socioemocionals

Des dels 6 anys fins a l'últim curso

Resum: El Programa Logros de Santillana està centrat en l'anàlisi de factors cognitius i socioemocionals i posterior desenvolupament dels mateixos a través de dos programes d'intervenció. El Mètode Hàbilment i Emotional Mind.

Autors: Santillana - Habilmind

Ampliar informació

Assessorament psicopedagògic avançat

Tots els factors

Direcció del centre

Resum: Servei complet d'assessoria per part d'un psicopedagògic de Habilmind que t'acompanyarà en tot el procés d'implementació de la plataforma en el teu col·legi i t'ensenyarà com treure el màxim profit a aquesta.


Autor: Equip Habilmind

Ampliar informació

Servei avançat d'interpretació de resultats

Tots els factors

Direcció del centre

Resum: Un assessor psicopedagògic de Habilmind t'ajudarà a realitzar la interpretació de resultats de les eines de mesurament aplicades en el teu col·legi i et mostrarà com treure el màxim profit a les dades obtingudes

Autora: Déborah Martín - UCM / UNIR

Ampliar informació

Certificacions de Eduqatia

Factors cognitius i sociemocionals

Des dels 3 anys i 6 mesos a adults

Resum: Eduqatia ofereix certificacions pedagògiques després de realitzar una auditoria de l'ús i aplicació dels diferents programes de Habilmind.

Autor: Eduqatia

Ampliar informació

Compliance de prevenció de delictes contra els menors

Factors socioemocionals

Per a tot el centre educatiu

Resum: Aquest programa certifica al col·legi en tot allò relacionat amb la prevenció de delictes contra els menors en aspectes relacionat amb la violència o l'abús sexual.Autors: Equip Habilmind i ASPASI

Ampliar informació

Mind Schools

Tots els factors

Model pedagògic

Resum: Mind Schools és un model d'escola, en el qual res es deixa a l'atzar. Apliquem tota la innovació pedagògica i l'experiència d'anys en la gestió dels col·legis de diversos experts.

Autor: Equip Habilmind

Ampliar información

Conferencistes de Habilmind

Tots els factors

Dirigides a docents, directors, psicòlegs i pares

Resum: Contracta a diferents experts relacionats amb Habilmind per a xerrades i conferències.

Descobreix les seves especialitats i visualitza vídeos d'ells realitzant conferències.

Ampliar informació

Si ja ets client pots accedir al planning d'implementació de Habilmind en un centre educatiu

Imagen

Generem informes personalitzats en funció del perfil

Orientadors i psicòlegs amb superpoders :-)

- S'elimina el treball administratiu associat a la correcció.

- Molt més temps per a la intervenció.

- Anàlisi col·lectiva fàcil i ràpid.

- Visibilitzem els esforços del departament d'orientació.

Responsable de qualitat... també amb superpoders

- Genera totes les enquestes que necessitis.

- Usa les nostres plantilles o els teus propis models.

- Creat de manera exclusiva per a centres educatius.

- Panell de seguiment i presentació de resultats amb tot el que precises.

Habilmind reforça al col·lectiu docent

Descobreix en aquest vídeo què fa Habilmind per a ajudar i reforçar al docent en el seu dia a dia en el centre educatiu.

Avaluacions online i resultats automàtics

Els estudiants realitzen les proves online i els resultats s'obtenen automàticament.

Certificacions

Els col·legis usuaris de Habilmind disposaran d'una doble certificació:

- Model de Mesurament del Procés d'Aprenentatge

- Xarxa Internacional d'Escoles per a la Convivència

Centenars de col·legis han aconseguit les certificacions pedagògiques

Mobirise

Ensenyament personalitzat

Habilmind ofereix les eines d'anàlisis i les recomanacions pràctiques que ajuden a aconseguir de manera efectiva l'ensenyament personalitzat.

Mobirise

Atenció a la diversitat

Habilmind ofereix anàlisis cognitives i socioemocionals que fan que el col·legi obtingui la informació que precisa per a aconseguir una adequada i reeixida política d'atenció a la diversitat.

Mobirise

Excel·lència educativa

Els més de 100 indicadors que mesurem en Habilmind són estratègics perquè el col·legi aconsegueixi els seus objectius d'excel·lència educativa.

Incloem el servei d'assessorament psicopedagògic avançat (*)

Assignem un especialista de Habilmind al teu col·legi perquè assessori el teu equip de psicòlegs o a les persones encarregades de Habilmind en el centre educatiu.


(*) Disponible en alguns països. Consultar en info@habilmind.com.

La confiança que ens avala

Dades actualitzades 2020

3600

Col·legis

1800000

Informes generats

18

Països

Mapa amb els clients de Habilmind

Des d'aquí pots conèixer els col·legis usuari de Habilmind que hi ha en la teva zona o regió.

Grups de col·legis usuaris a Espanya

Pots accedir als llistats de col·legis del teu país seleccionant el mateix en el menú superior

Nom del grup de col·legis
Nom d'alguns dels col·legis del grup
Colegios San Patricio Serrano, El Soto, La Moraleja, Toledo
Colegios Franciscanas San José, Divina Pastora, Sagrado Corazón...
FESD San José de Getafe, Stella Maris...
Colegios Diocesanos de Madrid San Ignacio de Loyola, Nuestra Señora de Moratalaz
Colegios Pureza de María Pureza de María Conde de Casal, Bilbao, Los Realejos...
Colegios Hijas de la Caridad La Milagrosa, Huerta del Ángel, Madre de Dios, Niño Jesús...
Colegios Jesús María Jesús María Juan Bravo, Jesús María García Noblejas...
Colegios Gredos San Diego GSD Las Rozas, Vallecas, Las Suertes, El Escorial, Alcalá de Henares...
Colegios Regnum Christi - Legionarios de Cristo Everest, Highlands El Encinar, Los Fresnos...
Colegios Casvi Eurocolegio Casvi, Casvi Boadilla del Monte
Instituto Calasancio Divina Pastora de Getafe, Natividad de Nuestra Señora...
Colegios Sagrados Corazones, SSCC Colegio Sagrados Corazones Martín de los Heros, Mirasierra...
Colegios Siervas de San José Colegio Sagrada Familia de Alicante, Nuestra Señora de Guadalupe.
Colegios Siervas de San José Colegio Sagrada Familia de Alicante, Nuestra Señora de Guadalupe.
Colegios Educare Colegio Parque, Peñalvento, Montesclaros, Peñalar...
Colegios FUHEM Colegio Hipatia, Lourdes, Montserrat...
Colegios Marianistas Colegio El Pilar Madrid, El Pilar Valladolid...
Colegios Grupo Base / CEYS Colegio Base, Árula, Ausías March, Humanitas Tres Cantos...
Colegios Fundación Arenales Arenales Carabanchel, María Teresa, Alborada... 
Colegios Amor de Dios Amor de Dios de Alcorcón.

Partners i col·laboradors

Universitat Complutense de Madrid

Facultat d'Educació

Des de 2013

Anàlisi i millores de les proves de Habilmind. Utilització de les eines de Habilmind per a programes de recerca. Generació de noves eines com a suport a programes de recerca.

(Accedir a la web del col·laborador)

Universitat Internacional de La Rioja

Grup de Metodologies Actives i Mastery Learning d'UNIR

Des de 2018

Amb la UNIR tenim un projecte de mesurament i millora de les competències digitals dels docents i diversos projectes més en fase inicial.

(Accedir a la web del col·laborador)

Universitat de Lleida

Grup de Recerca en Orientació Psicopedagògica

Desde 2016

Amb la Universitat de Lleida tenim un acord per a la validació i millora de les eines que tinguin en compte els factors socioemocionals.

(Accedir a la web del col·laborador)

Eduqatia

Equip Eduqatia

Des de 2017

Eduqatia és la major certificadora de qualitat educativa de parla hispana. Amb ells tenim diversos acords per a certificar als col·legis usuaris de Habilmind en diferents programes.

(Accedir a la web del col·laborador)

Secretaria d'Educació Pública de Mèxic

Programa d'Escoles de Qualitat

Des de 2011

La SEP va arribar a un acord amb Habilmind per a utilitzar les nostres eines en el seu Programa d'Escoles de Qualitat, la qual cosa ens va permetre entrar en més de 300 col·legis de diversos estats de la República.

(Accedir a la web del col·laborador)

Ajuntament de Sant Lorenzo de l'Escorial

Regidoria d'Educació

Des de 2018

Amb l'Ajuntament de Sant Lorenzo de l'Escorial subscrivim un acord per a crear la "Xarxa Municipal d'Escoles per a la Convivència".

(Accedir a la web del col·laborador)

Dell

Divisió Educació

Des de 2011

Dell inclou en la seva oferta a institucions públiques un programa d'eines digitals entre les quals es troba Habilmind.

(Accedir a la web del col·laborador)

ASC

Divisió de Mesurament Diagnòstic

Des de 2013

ASC inclou Habilmind per defecte a tots els col·legis que utilitzen el seu sistema educatiu, desenvolupat pel director pedagògic de la nostra empresa, Isauro Blanco.

(Accedir a la web del col·laborador)

Educaria

Equip Educaria

Des 2014

Educaria és l'empresa propietària de la plataforma Alexia. Distribueix Habilmind al Perú.

(Accedir a la web del col·laborador)

Conversia

Divisió de Protecció de Dades

Des de 2009

Conversia és l'empresa encarregada d'auditar a Habilmind per al correcte compliment de la Llei orgànica de Protecció de Dades espanyola, basada en les normatives de la Unió Europea.

(Accedir a la web del col·laborador)

Dintest

Equip Dintest

Des de 2017

L'acord amb Dintest ens permet implementar determinades eines psicopedagògiques desenvolupades per un equip d'àmplia experiència educativa.

(Accedir a la web del col·laborador)

Pedagogia per a l'Èxit

Equip Pedagogia per a l'Èxit

Des de 2013

Amb Pedagogia per a l'Èxit duem a terme diverses col·laboracions en els àmbits socioemocional i cognitiu de la psicopedagogia.

(Accedir a la web del col·laborador)

ISTAKedu

Equip ISTAKedu

Des de 2018

Consultoria especialitzada en el sector de l'ensenyament. Portem més de deu anys assessorant col·legis i universitats. Comptem amb un equip de professionals especialistes en màrqueting, comunicació, publicitat, màrqueting digital.

(Accedir a la web del col·laborador)

El nostre equip

Joaquín Arias

Director General

Madrid

Llicenciat en Administració i Direcció d'Empreses i expert en tecnologies de la web 2.0. Des de 1998 ha realitzat projectes per a empreses, organitzacions i organismes públics a Espanya, Bèlgica, Alemanya, Regne Unit, Itàlia, França, Suïssa, Portugal, el Marroc, Guatemala, Colòmbia i Costa Rica. Actualment és director general i soci de Habilmind.

Pare de tres fills i incansable viatger, ha residit en diversos països europeus i d'Amèrica Llatina.

Pedro Pablo Paños

Director Tècnic

Boadilla del Monte, Madrid

Enginyer Civil per la Universitat Politècnica de Madrid. Màster en Direcció de Tecnologies de la Informació i Enginyeria del Programari. Ha dirigit departaments TIC en l'Administració General de l'Estat. Director de diversos Projectes TIC en l'àrea de la Seguretat. Director tècnic i soci de Habilmind.

Pedro sent autèntica passió per la tecnologia des que va realitzar el seu primer programa informàtic a principi dels anys 80.

Isauro Blanco

Director Pedagógico General

París

Isauro Blanco és filòsof, pedagog i psicòleg educatiu i clínic. És reconegut a Llatinoamèrica i Espanya per la seva extensa i reeixida trajectòria com conferencista i com a assessor de pares, alumnes, professors i directors d'escoles, universitats i empreses d'Amèrica i Europa.


Així mateix, per la seva participació en Congressos Internacionals, els seus articles en revistes i premsa i la seva participació en diversos programes de ràdio i televisió.

Alicia Morón

Directora Pedagógica per a España

Madrid

Llicenciada en psicologia per la Universitat Autònoma de Madrid, màster en Psicologia Clínica Infantojuvenil, coneixedora de la realitat dels centres educatius en la seva faceta d'orientadora, tant a nivell públic com privat.

Li encanten els nens i la seva vocació és treballar en aquelles facetes que puguin suposar un suport a aquests.

Karina Esparza

Consultora Psicopedagògica per a Amèrica Llatina

Ciutat de Mèxic

Experiència impartint classes amb dinamisme i responsabilitat per a alumnes de diferents grups etários. Professora d'educació infantil amb 2 anys d'experiència amb la metodologia canadenca i les seves adaptació a la realitat Brasilera.

Coordinació de professors, ajudant en la capacitació d'equips. Experiència en la docència en diferents països d'Amèrica Llatina amb professionalisme i adaptabilitat per a nous desafiaments.

Malena Fiorella

Consultora Psicopedagògica per a España

Barcelona

Psicòloga clínica i educativa (Universitat de Barcelona) i Màster en Orientació Educativa (UNIR). Ha participat en la creació i desenvolupament de materials educatius, dirigits a alumnat amb dificultats d'aprenentatge, en entorns virtuals i en l'atenció psicopedagògica de nens i adolescents.

La seva passió és la recerca educativa i la innovació en tots aquests àmbits, que combina amb una excel·lent oratòria i didàctica claus per als processos de formació i implementació de Habilmind en centres educatius.

Aitor González

Director de Comptes

Las Rozas, Madrid

Aitor González ha estat una de les primeres persones a passar el Test d'Orientació Professional inclòs en el pack Habil Basic. Els resultats no poden ser més encoratjadors: Treballa exactament en aquella branca professional que recomana el test. Aitor és llicenciat en Gestió Comercial i Màrqueting pel ESIC (Escola Superior de Gestió Comercial i Màrqueting) i ha viscut en Bristol.


Si li heu conegut segurament li recordareu bé, donat el seu bon do de gents i simpatia personal.

Carlos Herrera

Director de Comptes

Madrid

Molt comunicador i amb gran capacitat per a la gestió. Realitza ponències i fa classes d'email màrqueting en ICEMD (ESIC), la Cambra de Comerç (Camerpyme), la Universitat Complutense de Madrid i en la Universitat Autònoma de Barcelona.

Especialitats: Gestió comercial i ponent en tot el relacionat amb email màrqueting. M'he dedicat al màrqueting de resultats gestionant campanyes en SEM, Facebook Ads, Afiliació, BBDD, Ad-*Exchange, i Creativitats.

Ricardo Pinzón

Subdirector per a Amèrica Llatina

Cali

Va estudiar Mercadeig en el Politècnic Grancolombiano, és expert en desenvolupament i gestió d'equips de vendes i servei. Compta amb més de 10 anys d'experiència en el negoci del BPO, ha gerenciado outsourcings amb reconeguts comptes com Movistar, Clar, ETB, Jazztel, Orange entre altres.

És un apassionat pel món de l'emprenedoria i el disseny. En Habilmind reconeixem la seva versatilitat per a gestionar diferents temes.

Directora de Soporte

Directora de Suport

Ciutat de Mèxic

Va estudiar Ciències de la Comunicació en la Universitat Nacional Autònoma de Mèxic (UNAM).


S'ha dedicat a labors d'edició i correcció d'estil de llibres de text i ha participat de manera independent en la creació de reactius per a algunes institucions de batxillerat. Exerceix activitats de suport i assistència, li agrada aprendre a resoldre dubtes i treballar en equip. En Habilmind exaltem la seva capacitat de servei.

Francisco Arcaute

Assessor Jurídic

Madrid

Llicenciat en dret per la Universitat Autònoma de Madrid i Advocat en exercici per l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Madrid des de l'any 1998.

Assessor Legal i Financer de HABILMIND S.L., ha dedicat el seu Despatx Professional a l'assessorament d'empreses i famílies, resolució de qüestions judicials i extrajudicials i col·laborat amb entitats sense ànim de lucre (com l'Associació "ADELA").

Gemma Filella

Assessora en Educació emocional

Lleida

És llicenciada en Filosofia i Lletres (secció Pedagogia) i doctora en Ciències de l'Educació. Professora titular del Departament de Pedagogia i Psicologia de la Universitat de Lleida. Coordinadora del Postgrau en Educació de la Universitat de Lleida.

Imparteix docència sobre mètodes de recerca en educació i orientació professional i educativa.

Napoleón Cruz

Consultor de suport

Ciutat de Mèxic

Llicenciatura en Lletres Hispàniques per la Universitat Nacional Autònoma de Mèxic (UNAM).
S'ha exercit com a editor i corrector d'estil. És autor de llibres de text de nivell secundària d'ortografia. Ha impartit classes d'Español en la Facultat de Filosofia i Lletres de la UNAM.


S'ha especialitzat en el desenvolupament de continguts digitals i en la implementació de noves aplicacions per a automatitzar el procés editorial. Ha capacitat i donat suport als usuaris de les diverses eines.


Andrea Hernández

Consultora Psicopedagògica per a Amèrica Llatina

Ciudad de Guatemala

Màster en Intervenció Educativa i Psicològica Universitat de Navarra. Especialització en Neurodesarrollo del Nen i Adolescent

Universitat Sant Carles de Guatemala. Diplomat Universitari en Psicopedagogia Universitat Rafael Landívar. Diplomat “Educador amb Valors i Mètode Montessori”. Certificació Internacional Disciplina Positiva a l'Aula en Positive Disciplini AssociationRoberto Bofill

Bot de suport

Silicon Valley

Roberto no és un ésser humà. El seu rostre ha estat generat per un sistema d'Intel·ligència Artificial. Ha estat programat per l'equip Habilmind. Se centra en les tasques més senzilles a nivell d'atorgar informació als visitants de la web i a donar suport de primer nivell als usuaris de la plataforma.

Roberto és maco, afable i té sentit de l'humor. El teniu disponible les 24h del dia, els 365 dies de l'any.

Isauro Blanco, director pedagògic de Habilmind, en la CNN

Entrevista de 30 minuts duta a terme a Isauro Blanco en la CNN per a Amèrica Llatina.

Prova'ns sense compromís

Podràs realitzar un pilot en el teu centre amb els teus alumnes. Senzillament tria un grup, el donem d'alta i podràs provar totes les nostres eines.